O mnie

O mnie

Ukończyłam psychologię w SWPS w Warszawie oraz studia podyplomowe z diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej. Odbyłam staż zawodowy w Katedrze i Klinice Neurologii SPCSK w Warszawie. Odbyłam także staż kliniczny w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia Instytutu Psychologii Zdrowia (IPZ) w Warszawie w trakcie szkolenia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyłam Psychoterapeutyczny Trening Osobisty. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej dla Par oraz szkolenie "Symbol i przestrzeń w pracy terapeutycznej". Swoją wiedzę i umiejętności poszerzam uczestnicząc w licznych szkoleniach, treningach i kursach - w tym dotyczących: terapii Gestalt, interwencji kryzysowej, samobójstw, przemocy, diagnozy i terapii zaburzeń lękowych i depresyjnych, zaburzeń odżywiania, terapii więzi, diagnozy i terapii osób z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, trudności w nauce oraz wspomagania metod nauki. Mam doświadczenie w pomocy psychologicznej osobom starszym, osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym w różnym wieku. Posiadam przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzinami. Pracowałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz jako psycholog dziecięcy w żłobku i przedszkolu.

W swojej pracy pomagam najczęściej:
- osobom i parom w kryzysie, osobom doświadczającym stresu,
- osobom cierpiącym z powodu depresji, zaburzeń nerwicowych (lęki, fobie, ataki paniki, myśli i czynności natrętne),
- osobom doświadczającym zaburzeń odżywiania się, zaburzeń snu, uporczywych dolegliwości somatycznych, pomimo braku medycznych przyczyn,
- osobom doświadczającym skutków przemocy, traum, osobom określającym się jako DDA i DDD,
- osobom dążącym do wzmocnienia poczucia tożsamości, rozwoju osobistego i większej samoświadomości,
- osobom z zaburzeniami osobowości i osobom z zaburzeniami rozwoju psychicznego (zaburzeniami rozwoju mowy i języka, umiejętności szkolnych, funkcji motorycznych, Zespołem Aspergera, autyzmem),
- osobom z nadpobudliwością psychoruchową, tikami, zaburzeniami emocjonalnymi wieku dziecięcego,
- rodzicom dzieci ujawniających problemy zdrowotne lub rozwojowe.

Zapraszam do skorzystania z profesjonalnej pomocy w przyjaznym otoczeniu i z zachowaniem dyskrecji.
Aleksandra Działa